DCW Werkroute

SAMEN OP WEG NAAR PASSEND WERK

Heb je een kandidaat die meer behoefte heeft aan begeleiding naar passend werk? Of heb je geen beeld van wat hij of zij kan? DCW Werkroute helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij het in kaart brengen van het werkvermogen. Om daar een gedegen beeld van te krijgen hebben we vier werkroutes ontwikkeld. In overleg met jou bekijken we welke werkroute het meest geschikt is voor de kandidaat.

De werkroutes

Werkroute
Diagnose

Deze werkroute is geschikt voor kandidaten van wie het nog onbekend is wat het werkvermogen is. De route geeft onder andere inzicht in het werkvermogen, de motivatie, begeleidingsbehoefte, eventuele benodigde aanpassingen die het werken mogelijk maken, voorkeuren voor werk en de vaardigheden.

Werkroute
Arbeidsfit

DCW Werkroute ondersteunt kandidaten bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, maar ook vaardigheden die van pas komen op persoonlijk vlak. Denk aan meer positieve kracht in het leven, zowel mentale als fysieke fitheid en meedoen in de maatschappij.

Werkroute
Re-integratie

Kandidaten die zijn uitgevallen starten in een re-integratie route. DCW Werkroute bepaalt samen met de leidinggevende en kandidaat hoe de route wordt vormgegeven.


Mogelijke doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor DCW Werkroute:

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Mensen met een beperking of meervoudige problematiek
  • Mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een beschutte werkplek
  • Mensen waarvan het arbeidsvermogen onbekend is
  • Statushouders/inburgeraars
  • (VSO) Schoolverlaters
  • Werkzoekenden

Heb jij een kandidaat die niet bij één van de bovenstaande doelgroepen behoort? Neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen wat er mogelijk is.

Het proces

DCW Werkroute begeleidt de kandidaat gedurende de werkroute en biedt jou, als opdrachtgever, inzicht in de motivatie, inzet en mogelijkheden van de kandidaat. We stellen de huidige situatie vast, bepalen de mogelijkheden en brengen in kaart wat er nodig is. Je ontvangt een onderbouwd advies over de kandidaat op basis van waarneming en observaties vanuit de werksetting.

Mogelijke adviezen zijn:
• Regulier werk
• Banenafspraak
• Beschut Werk
• Scholing en stage
• Arbeidsmatige dagbesteding
• Vrijwilligerswerk
• Geen arbeidsvermogen

De werkroute van Priya

Priya zat al langere tijd werkloos thuis. Ze vroeg daarom een uitkering aan bij de gemeente en kwam daarmee in de bijstand. Na een aantal maanden startte Priya in overleg met de gemeente de Werkroute Praktijkdiagnose. De gemeente had namelijk geen beeld van haar werkvermogen, motivatie en begeleidingsbehoefte. Om dat inzicht wel te krijgen ging Priya tijdelijk aan de slag op de textielafdeling. Hieruit volgde het advies ‘aanvragen indicatie banenafspraak’. Priya had wel werkvermogen en kon zelfstandig werken, maar was door haar handicap niet in staat om zelf het minimumloon te verdienen. Op basis van dit advies is Priya opgenomen in het doelgroepenregister en aan de slag gegaan bij een administratiekantoor, met aangepaste werktijden zodat ze het vol kan houden. Dankzij de extra voordelen voor de werkgever in de vorm van een loonkostensubsidie (LKS) of jobcoaching en DCW Werkroute is Priya weer aan het werk!

Neem zelf contact op

Wij vertellen je graag alles over DCW Werkroute. Mail naar DCW.werkroute@enschede.nl of bel 053-482 92 92.

Bel mij terug

Wil je dat wij je terugbellen? Laat je naam, telefoonnummer en je vraag achter. Wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.