Gemeente Enschede ondersteunt medewerkers met eenmalige uitkering

Werknemers die vallen onder de CAO voor de Sociale Werkvoorziening en de CAO Aan de Slag ontvangen eenmalig een bedrag van de gemeente Enschede ter compensatie van de inflatie en de hoge energieprijzen. Het college van B&W heeft besloten dat alle medewerkers bij DCW en de gedetacheerde medewerkers die onder de genoemde CAO’s vallen nog deze maand (februari ’23) een netto bedrag van €100,- ontvangen.

Landelijk zijn er (nog) geen CAO afspraken gemaakt over een extra ondersteuning met oog op de gestegen kosten van levensonderhoud voor deze medewerkers. Wethouder Arjan Kampman ‘Omdat we verwachten dat in de nog doorlopende CAO’s dit niet snel verandert, hebben we besloten om zelf in actie te komen. Met deze stap ondersteunen we deze  medewerkers direct én roepen we de CAO onderhandelaars op om haast te maken. Mocht er uiteindelijk geen of een heel beperkte landelijke maatregel komen, dan beoordelen we of we nog iets extra’s moeten en kunnen doen.’

Alle medewerkers ontvangen eenzelfde bedrag ongeacht de omvang van het dienstverband. De uitkering wordt gedaan onder de werkkostenregeling. Dat betekent dat het niet als loon hoeft te worden opgegeven voor de berekening van een eventuele uitkering werknemersverzekering, de Wajong of de hoogte van de huurtoeslag.